Dette verket lå syd for Sannesund, et lite stykke syd for der kornsiloen på Alvimkaien ligger i dag. Leira ble gravet ut på vestsiden av riksveien. Det finnes få opplysninger om dette verket.

Da jernbanen ble bygget omkring 1879, gikk det et par leirras her, så store leirmasser rant ned mot veien og kaien. Sannsynligvis ble det da bygget et lite provisorisk anlegg, slik at man kunne få fjernet leirmassene ved å lage murstein av det. Utstyret har vært hestedreven mølle, håndforming og brenning i periodisk ovn. Driften kan ha pågått i 2-3 år.

FylkeØstfold
KommuneSarpsborg
Etablert1879
Nedlagt1883
Beliggenhet