A/S Norsk Tegl var et merkenavn og felles firmanavn for Alna teglverk og Bratsberg teglverk fra 1986 til 1990-tallet. Bakgrunnen var at det tidligere firmaet AS Norsk Leca, den gang eid av cementselskapet Norcem, fusjonerte med Alna teglverk 1. januar 1977 og overtok driften av Bratsberg teglverk 4. juni 1984. Disse virksomhetene ble i 1986 registrert under navnet AS Norsk Tegl.

Norcem, og dermed AS Norsk Leca, fusjonerte i 1987 med Aker. Driften ved Alna teglverk ble innstilt et par år senere (juni/juli 1989). Den 1. januar 1996 fusjonerte Akerkonsernet med Scancem AB. Da forsvant trolig også navnet AS Norsk Tegl. Bratsberg teglverk ble siden solgt til Wienerberger AB, som overtok driften 1. januar 2001. Siste eier var da Heidelberg Cement AG, som i 1999 hadde fusjonert med Scancem AB.

FylkeOslo
KommuneOslo
Etablert1986
Nedlagt1996(?)
Beliggenhet