1. januar 1976 fusjonerte A/S Graverens teglverk og A/S Ganns potteri- og teglverk. To av de eldste bedriftene i Sandnes sluttet seg dermed sammen, førstnevnte grunnlagt i 1852, sistnevnte grunnlagt i 1873. De opprinnelige selskapene hadde drevet teglverk kontinuerlig fra starten.

Det nye aksjeselskapet fikk en aksjekapital på kr. 4.200.000 etter oppskriving til gjennomsnittlig 350 prosent av de to fusjonerte selskapenes aksjekapital, som hver var på kr. 600.000. Navnet på det nye selskapet ble A/S Gann-Graveren.

Bakgrunnen for fusjonen var å oppnå rasjonell utnyttelse av de samlede ressurser, som i begge selskaper var av betydelig størrelse. Samtidig fører man videre de gamle tradisjoner som disse to verkene representerer.

All teglproduksjonen ble konsentrert om verket i Graveren som fikk investeringer på i alt ca. kr. 15.000.000. Produksjonshallen hadde en gulvflate på hele 3.700 m2. Driften ved verket i Kvelluren (Ganns) ble stanset 20. mars 1976 og all produksjon av teglvarer overført til verket i Graveren.

Verket hadde tunnelovn og maskiner med høyeste grad av automatisering. Årskapasiteten var 15 millioner stein. Produkttypene var fasadestein, glatt og overflatebehandlet, samt forskjellige spesialiteter for byggemarkedet. Verket hadde dessuten avdeling for keramikkproduksjon.

Lederen av det nye verket var disponent Daniel Frafjord. Han var kontorsjef ved Ganns i mange år og rykket opp til disponent da Johan Iversen fratrådte i 1971. Da sammenslutningen med Graveren kom, ble han disponent for det nye firmaet: Gann-Graveren.

Teglverket het Sandnes Tegl AS de siste årene før nedleggelse. Verket ble etter alt å dømme nedlagt 21. desember 1994.

Teglverket lå i innerste del av Gandsfjorden. Dette er nå fylt ut, og rester av teglverket utgjør i dag eldste del av kjøpesenteret Maxi Sandnes.

Kilder:

  • Zakariassen, Hans. (1980). Teglindustriens historie. Oslo: Dreyer.
  • E-post fra Bjørn Hugo Pettersen 15.04.2015

 

FylkeRogaland
KommuneSandnes
Etablert1976
Nedlagt1994
BeliggenhetGravarsveien, 4306 Sandnes
MerknadTunellovn