Det ser ut til at verket kan ha blitt opprettet tidlig på 1800-tallet, kanskje av Gudbrand Christensen Ruden (1778-1854).

I Christensens dagbok oppgir han at det ble satt opp hus over teglovnen i 1809. Det er dermed trolig at teglbrenningen også begynte omtrent på denne tiden.

Garden Ruden ble solgt ut av ætta i 1848. Det er trolig ikke drevet tegldrift der etter det, selv om ovnen har vært avmerket på kart så sent som i 1860.

Kilde: Lars Peder Skute (2022): En oversikt over teglovner og teglverk på Hadeland

FylkeOppland
KommuneGran
Etablert1809
Nedlagt1848
Beliggenhet