Teglverket ble trolig staret opp av Gudbrand Larsen Gjøvik. Han var gardbruker og eier av garden Gjøvik fra 1801-1843. Frem til 1970-tallet var det fremdeles rester etter tegl nede ved fjorden.

Utover det finnes det finnes få opplysninger om dette teglverket på Gjøvik i Vestre Gran. Men det er merket av på kart både i 1827 og 1860.

Kilde: Lars Peder Skute (2022): En oversikt over teglovner og teglverk på Hadeland

FylkeOppland
KommuneGran
Etablert1820-tallet
Nedlagt1860-tallet
Beliggenhet