Grymyr teglverk har bestått av to separate verk, Søndre og Nordre Grymyr teglverk. Nordre Grymyr teglverk ble formelt avtalt opprettet ved en kontrakt 24.06.1858. Da inngikk de to gardbrukerne på Nordre og Midtre Grymyr en kontrakt om teglverk på Gudbrand Larsens grunn.

Verket leverte trolig stein til Tingelstad kirke på 1860-tallet. Men produksjonen var bare 50 000 stein i året på dette tidspunktet, sammenlignet med Søndre Grymyr som produserte 140 000 stein i samme periode.

Ved industritellingen for 1875 er det angitt å være i alt 6 arbeidere ved Nordre Grymyrs teglverk. Årsproduksjonen var da 63 000 takstein og 63 000 murstein.

Kilder:

  • Bygdebok for Vestre Gran, s. 194-196
  • Lars Peder Skute (2022): En oversikt over teglovner og teglverk på Hadeland
FylkeOppland
KommuneGran
Etablert1861
Nedlagt1880-tallet
Beliggenhet