På Rud øde ble det bygd et teglverk på 1800-tallet. Lars Olsen Kabberud (1854-1939) drev teglverket vest på eiendommen. Teglverket ble senere frasolgt under navnet Nannestad teglverk. Eier var Per Sand. Nedlagt i 1920-årene.

Kilde: Nannestad bygdebok (1987)

FylkeAkershus
KommuneNannestad
Etablert1800-tallet
Nedlagt1920-årene
Beliggenhet