I 1740-årene hadde Det norske kompani et lite anlegg i Hillestad - Hillestad fabrikker. Her ble det fremstil trekull, tjære og bekk. Et lite teglverk skaffet bygningsstein til kompaniets eget behov. Hvor verket lå er usikkert, men det er mulig det lå på samme sted som Nordre Hilllstad teglverk ble etablert omtrent hundre år senere. Verkets levetid er også usikkert.

Kilde: Unneberg, S (1953). Botne Bygdebok. Første bind.

FylkeVestfold
KommuneHolmestrand
Etablert1740
Nedlagt1760(?)
Beliggenhet