Granabroens teglverk var et gårdsteglverk med kasseovnen. Ovnen ble revet på 1920-tallet.

Dietrichson, B. (1924). Undersøkelser over norske lerer IV.

FylkeNord-Trøndelag
KommuneSnåsa
Etablert1800-tallet
Nedlagt1915
Beliggenhet