Spillum teglverk lå på sydsiden av Namsenfjorden, rett syd for Namsos. I 1924 ble det oppgitt at teglverket ikke hadde vært i drift "paa mange aar". Ovnen var en kasseovn på 7x5 m. Rundt århundreskiftet (1900) ble det utført brendinger på åpen mark av hollendere, som var innkalt for å drive forsøk med denne driftsmåten. Spillum teglverk produserte blant annet teglrør med eget bumerke.

Kilder:

  • M. Krekling (epost-korrespondanse 2019)
  • Dietrichson (1924): Undersøkelser over norske lerer IV
FylkeNord-Trøndelag
KommuneNamsos
Etablert1800-tallet?
Nedlagt1910 (ca)
Beliggenhet