Ved kongebrev av 28. juni 1589 ble det gitt ordre om å innrette en teglovn ved slottet (ved festningen), da det var behov for å bygge husene og festningen på Akershus. Teglverket ble lagt nedenfor bryggen sør for festningen. I 1593-94 ble det brent 50 000 stein her.

I 1593 nevnes to teglbrennere i Oslo; Mats Teglbrender og Hans Rossenow. I 1597 brente Mats 47300 mursten i ovnen.

Kilde: Sollied, P. R. (1947). Industrielle anlegg i Aker. Oslo: Grøndahl & Søns boktrykkeri.

FylkeOslo
KommuneOslo
Etablert1589
Nedlagt1600-tallet
BeliggenhetPå bryggen sør for festningen