Farseggen teglverk nevnes i en bok om utbyggingen av flyplassen på Gardermoen fra 1992. Sitat: "Farseggen nevnes første gang i manntallene 1664-66, da som en av flere husmannsplasser under Prestegarden som nå kalles Huseby. Fra en rettsak i 1680 vet man at den første husmannen som bosatte seg her, Mads Farseggen drev teglverk her fra 1650-tallet, noe som må være et av de tidligste eksempler på slik virksomhet på Romerike. Han bodde her bare en kort tid, og virksomheten kan ha hatt sammenheng med byggearbeider på kirken."

Dette var et lite gårdsteglverk, trolig med en tradisjonell kasseovn.

Kilde: Kulturminneprosjekt, G. and Akershus (1992). Fortid og flyplass : ny hovedflyplass på Gardermoen og virkningene på kulturminnene på Romerike. Oslo, Fylkeskommunen. Side 175.

FylkeAkershus
KommuneSkedsmo
Etablert1650-tallet
Nedlagt1680 (usikker)
Beliggenhet