Det har siden 1700-tallet vært registrert teglverk på Sanne gård. Les mer om det gamle verket Sannegaard teglverk. Dette eldre verket opphørte i 1860. Sanne og Solis nye eiere ville utnytte leirforekomstene på Greåkereiendommene, og i oktober 1897 ble det besluttet å bygge et teglverk med en kapasitet på 5 millioner stein årlig. Litt senere ble denne øket til det dobbelte ved byggingen av en ny ovn. I alt kom bedriften på ca. 265 000 kroner.

Verket nådde aldri den stipulerte produksjon. Teglverksindustrien opplevde ved århundreskiftet et knusende krakk ved at byggevirksomheten i hovedstaden plutselig opphørte. Konkurransen var dessuten blitt enorm etter at verkene stod reist praktisk talt vegg i vegg langs Glomma. Mange av dem ble nå nedlagt, nesten før de var kommet i gang. Sanne og Soli holdt imidlertid sitt gående ennå en tid. Noen år brakte det små overskudd, men like ofte det motsatte.

Brennstoff fikk det i møllen fra stavsagen ved siden av, ellers ble det jo også en del avfall til overs ved Solibruket. Produktene var taksten, mursten og drensrør. 1907 brakte et større underskudd, og i 1908 lå driften helt nede. Selskapet ble tidlig interessert i en sammenslutning av teglverkene i distriktet. Da det i 1909 kom andragende fra en ny sammenslutning (A/S Fredrikstad forenede teglverker), om å drive teglverk på Greåker i 50 år mot en del aksjer i det nye selskap, slo Sanne og Soli til. Denne servitutt heftet også på eiendommen etterat den samme år ble solgt til cellulosefabrikken.

Kilde: Opstad, Lauritz. (1943). Sanne og Soli: Skandinavias største sagbruk. Oslo: Aschehoug. Denne kilden har noen uoverenstemmelser med følgende tekst hentet fra Zakariassen, Hans. (1980). Teglindustriens historie. Oslo: Dreyer:

"Greåker Nordre og Greåker Søndre Teglverker lå der hvor Greaker Cellulosefabrikk etterhvert lå, og opp mot tomten til Sarpsborg Mekaniske Verksted. Det ble startet i 1890-årene av interessenter fra distriktet omkring. Det ble produsert murstein, takstein og drensrør. Begge verk hadde ringovner og strengpresser. Taksteinen ble formet for hånd. Ved århundreskiftet ble verkene overtatt av Sanne & Soli Brug. Verkene ble da slått sammen til ett verk under navnet: Greåker Teglverk A/S. Etter århundreskiftet ble verket revet, og Greåker Cellulosefabrikk ble reist på tomten i 1905."

FylkeØstfold
KommuneSarpsborg
Etablert1897
Nedlagt1909
Beliggenhet
MerknadRingovn