Hieronymus Bassøe var sorenskriver i Rakkestad fra 1760-1807 og eide og bodde på gården Gjølstad. Han utga i 1796 boken "Forsøg til Bidrag for det Topographiske Selskabs Samlinger, forfattet av H. Bassøe, Cancellie-Raad og Sorenskriver over Rachestad Fogderie". I boken nevner han et lite teglverk på Sæves Ødegård i 1792. (Sævesødegaarden)

Kilde: Lunde, Aage. (1990). Rakkestads historie: bygdehistorien fra 1000 til 1840.

FylkeØstfold
KommuneRakkestad
Etablert1790?
Nedlagt1820 (ca)
BeliggenhetOs