Ved besiktigelse på Snekkenes i 1821 nevnes det et tegverk på gården. I 1827 får vi også nøyere greie på størrelsen av dette anlegget. Det omfattet for det førte en såkalt teglmølle av bindingsverk, 12 alen (7,52m) lang, 11 alen (6,90m) bred og 5,25 alen (3,30m) høy, med tilhørende inventar.

Dessuten fantes det et tørkehus av bindingsverk, 52 alen (32,60m) langt, 12,75 alen (8m) bredt og 4 alen (2,5m) høyt. Videre hadde man et såkalt teglovnshus hvor brenningen av steinen foregikk. Ogås det hadde forholdsvis store dimensjoner og målte 35 alen (21,95 m) i lengde, 30 alen (18,8 m) i bredde og hadde en høyde på 4 alen (2,5 m). Selve ovnen var 16 alen (10 m) lang og 14 alen (8,78 m) bred.

Kilde: Lunde, Aage. (1990). Rakkestads historie: bygdehistorien fra 1000 til 1840.

FylkeØstfold
KommuneRakkestad
Etablert1800-tallet
Nedlagt1800-tallet
Beliggenhet