Haugens teglverk lå på vestsiden av Akerselven, rett ovenfor Foss teglverk ved Sannerbrua. Det er tegnet inn omtrent midt på kartet. Haugen er trolig en kortform av Schultzehaugen. Navnet Schultzehaugen er forøvrig brukt om både Mellomverket (langbygningen nedenfor Haugens teglverk) og Nedre Schultzehaugen teglverk (utenfor kartutsnittet). Verket må ha blitt nedlagt på slutten av 1800-tallet da det ikke eksisterer på kart fra 1900.

FylkeOslo
KommuneOslo
Etablert1800-tallet
Nedlagt1800-tallet
BeliggenhetWaldemar Thranes gate 98, 0175 Oslo