Røtne, gårdsnummer 127, er det siste gårdsnummer i Onsøy-matrikkelen. I 1989 startet utgravinger av et gammelt teglverk på gården, funnet ved siden av et jorde som er blitt kalt "Verkenstykket". Det er funnet fem ovnkanaler, bygd etter middelaldermodellen for slike ovner, men det antas at teglverket skriver seg fra 1700-tallet. Hittil er det ikke funndet noen dokumenter som kan gi nærmere opplysninger om teglverket. Det er mulig at teglverket lå under gården Solberg på den tid teglverket var i drift.

Kilde: Øy, Nils E. (1990). Onsøy leksikon. Onsøy: Munin.

FylkeØstfold
KommuneFredrikstad
Etablert1700-tallet
Nedlagt1700-tallet (?)
BeliggenhetOnsøy