Åsterud gårdsteglverk i Nakkerud var i drift midt på 1800-tallet. Det har i hvert fall vært i drift i perioden 1850-1853. Det ble drevet i forbindelse med Ringerike Nikkelverk. Teglverket averterte bl.a. etter en stryker i 1853.

Kilde: Kaare Fleten

FylkeBuskerud
KommuneRingerike
Etablert1800-tallet
Nedlagt1800-tallet
Beliggenhet
MerknadGårdsteglverk