Aaserud teglverk ble grunnlagt i 1884 og satt i drift i 1896 etter initiativ fra dr. E. T. S. Kamstrup. I begynnelsen var årsproduksjonen på rundt tre millioner murstein samt noe takstein, og de første 20 årene var også drensrør en betydelig del av produksjonen.

Mursteinene ble brent av leire som ble tatt ut på stedet, og det var på grunn av den spesielle blåleiren i området at det var attraktivt å anlegge teglverk her. Mursteinen ble lenge formet manuelt av steinbankeren med form og klamp, og en steinbanker hadde typisk en dagsproduksjon på 1000-1200 stein. Ved full drift beskjeftiget verket ca. 50 mann i sommerhalvåret.

Hans Zakariassen skriver følgende i Teglindustriens historie: Kamstrup var verkets disponent fra starten til sin død i 1906. Thorvald Thoresen var deretter disponent frem til 1918. Fra 1918 til i begynnelsen av 1930-årene var Jens Vig disponent. Teglverksindustri 11:1949 skriver imidlertid: Aaserud Teglverk ble grunnlagt i 1894 av dr. E.T.S. Kamstrup, som senere lot bedriften gå over til et aksjeselskap med Thorvald Thoresen som disponent. Denne stillingen ble senere overtatt av Hans Kamstrup inntil 1906 da Jens Vig tiltrådte samme stilling. Siden 1934 har verket vært under ledelse av ingeniør Harald Bugge, med sønnen, ingeniør Christian Bugge som disponent).

Som de fleste andre industrier gikk også teglverkene gjennom mange endringer. I 1927 fikk Åserud elektrisk lys, men leirmøllene var fortsatt dampdrevne fram til midt i 1930-årene. Det ble gjort forsøk på å automatisere formingen av steinen, men på grunn av den spesielle leiretypen feilet ethvert forsøk. Verket var forøvrig ute av drift fra 1926 til i begynnelsen av 30-årene, da et interessentskap fra Oslo overtok med Bugge som disponent.

I 1936 ble det opprettet en egen keramikkfabrikk i tillegg til den vanlige produksjonen, og Åserud ble raskt et kjent merkenavn. Produksjonen var for det meste bruksgjenstander til hjemmet som skåler, kopper og fat, men også rene dekorative gjenstander ble laget. Keramikkproduksjonen ble lagt ned i begynnelsen av 1950-årene, etter at billig porselen og steintøy tok over markedet. Et utvalg keramikkgjenstander fra Åserud kan sees i Lychepaviljongen på Drammens Museum.

Som det siste av teglverkene i området ble Aaserud teglverk lagt ned i 1970, etter 66 års drift (produksjonen var innstilt i årene 1926-1934 på grunn av de dårlige økonomiske tidene). Dispoent Bugge ledet verket frem til sin død i midten av 60-årene. De 2-3 siste årene verket var i drift, ble det ledet av Olaf Habberstad, tidligere bestyrer av Hovin teglverk.

Deler av fabrikken står ennå, selv om det nå drives annen virksomhet her. Aaserud har det siste tiåret blomstret opp som et stort og attraktivt industriområde, langt utover det arealet som opprinnelig ble belagt av teglverket.

Se også Kulturminneåret 2009 på Eiker, Teglproduksjon i Drammensdistriktet.

FylkeBuskerud
KommuneNedre Eiker
Etablert1894
Nedlagt1970
Beliggenhet
MerknadRingovn