Hans Herman Egedius Gørrisen (1790-1861) kjøpte Værnes gård i 1821 og anla et teglverk på gården. Hans Theodor Hesselberg overtok skjøte av Gørrisen i 1849 og fortsatte driften. Hesselberg drev gården frem til 1872. Teglverket ble trolig nedlagt i Hesselbergs tid.

Verket har gått under både navnet Gørrisens teglsteinsbrenneri og Hesselsbergs teglverk. Her kalt Værnes teglverk.

Teglverket var bare en liten del av gårdsdriften, og enkelte kilder oppgir at det kun ble produsert drensrør.

FylkeNord-Trøndelag
KommuneStjørdal
Etablert1825 (ca)
Nedlagt1870(?)
Beliggenhet