Fra 1890 og frem til 1900, under høykonjunkturen for teglverkene, ble det anlagt tre verk i Eidsvoll. Fra før hadde man Eidsvolls Værks teglverk.

Det første, Bådshaug teglverk AS, ble anlagt i 1892. Det lå ca. 1,5 km. nord for Eidsvoll stasjon, ut mot Vorma.

Det neste verket ble anlagt i 1896, i Lynesdalen, på den andre siden av Vorma, omtrent tvers overfor Bådshaug. Her var det fra før av et lite møllebruk som ble drevet av fossen i Holtåa. Det var gode tomter og bra leire, så det lå vel tilrette for teglverksdrift. Det var kammerherre Haaken Mathiesen og H. M. J. Kittelsen som startet Lynesdalen teglverk.

I tillegg ble Vormen teglverk (dette) anlagt i 1899.

Disse tre verkene ved Vorma, som tilsammen hadde en kapasitet på ca. 11 millioner enheter, ble i 1900 slått sammen til ett selskap: A/S Vormen forenede teglverker, med kammerherre Haaken Mathiesen som hovedaksjonær.

FylkeAkershus
KommuneEidsvoll
Etablert1899
Nedlagt1969
Beliggenhet
MerknadRingovn