I Drammen har det vært et teglverk i drift ved Landfallbekken litt nordvest for Bacheparken, på Landfalls grunn. Det ble drevet av en slesvigholsteiner, H. L. Smith, som også drev sag og oljemølle. Han etablerte verket rundt 1840. Vi vet at han i 1856 fikk et lån av Selskabet for Norges Vel til å utvikle dette teglverket. Hvordan det gikk, vet vi ikke, men det var han som senere startet Evjensaga i utløpet av Landfallbekken og som har gitt navn til Smithe-Bråtan.

Kilde: Knudsen, Tor Adler. (1998). Stein på stein - den gang vi laget teglstein lokalt. Rundt om Drammen, 43-47. 

FylkeBuskerud
KommuneDrammen
Etablert1840
Nedlagt1800-tallet
Beliggenhet