I Maridalen lå det minst ett teglverk foruten Nes teglverk. Det lå ved Lautabekken på plassen Kasa som ble skilt ut fra Hauger gård midt på 1770-tallet. Nordmarksgodset anla et teglverk her og godsets arkiver viser at det var fullmektigen på Hammeren, Sved Hammer, som fra 1812-1815 fikk oppgaven med å bygge opp teglverket på Hauger, eller på Kasa, nærmere bestemt. (Kilde: Maridalens Venner, årsskrift 2011).

"Selv om dette teglverket er nedlagt for lenge, lenge siden pløyer gårdbrukeren fremdeles idag opp teglsteinsbiter på jordene mellom gården og bekken." (Kilde: Jahn Børe Jahnsen, fra "Kom til den fagre Maridal", 1972.)

Kilde: Petter Vellesen

FylkeOslo
KommuneOslo
Etablert1800-tallet (?)
Nedlagt1800-tallet
Beliggenhet
MerknadGårdsteglverk