Verket lå der elven gjør en sving, et stykke nord for Moum Brugs eiendom. Det ble anlagt i 1892 med John Kure som disponent. Otto Svae fra Moss overtok i oktober samme år. Verket produserte murstein og drensrør. Leira var for sandholdig for taksteinproduksjon.

Ringovnen var stor og god. Man startet med kolbestempler og hadde ganske stor produksjon. Utover i 1920-årene fikk verket strengpresser for både murstein- og rørproduksjonen.

Lørdag 27. september 1947 meldes det om et større leirras i gropen ved Tangen teglverk. På verket var det samme år anlagt kabelbane med gravemaskin. Leirraset hadde en lengde av 70 meter, bredde ca. 7 meter og dybde 3-4 meter. Raset gikk midt i gravelinjen og på det tidspunkt var gravemaskinen i den andre enden av gropen og unngikk å bli tatt av raset. Intet materiell ble ødelagt. (Kilde: Teglverksindustri 1947)

I 1913 overtok A/S Fredrikstad forenede teglverker (F.f.T). Tangen Teglverk ble nedlagt i 1962.

FylkeØstfold
KommuneFredrikstad
Etablert1892
Nedlagt1962
Beliggenhet
MerknadRingovn