I 1793 ble det anlagt et teglbrenneri på søndre Kluke i Vang. Det ble anlagt av Halvor Jensen, med Ole Halvorsen som eier. Det beskjeftiget 3-4 mann. Årsproduksjonen var ca. 22.000 stein.

FylkeHedmark
KommuneHamar
Etablert1793
Nedlagt1800-tallet
Beliggenhet
MerknadGårdsteglverk