Kanselliråd Wessel, som var blitt eier av Storhamar går på midten av 1770-tallet, bygde da et nytt teglverk på eiendommen. (Det eldre teglverket er her registrert som Storhamar gård teglverk). Sekretær Borchgrevink sto som eier. Dette var i drift til 1817.

Noen år senere, i 1780, anla kanselliråd Wessel et teglverk til i "almenningen", i den delen som har fulgt Furnes, nede ved Lerelva. Her har vi kalt det siste teglverket Storhamar teglverk III. Wessel anla det nye verket i almenningen sannsynligvis på grunn av vedspørsmålet.

Wessels teglverk på Storhamar beskjeftiget 6-8 arbeidere i 3-4 sommermåneder. Årsproduksjonen var omkring 100.000 stein.

FylkeHedmark
KommuneHamar
Etablert1775
Nedlagt1817
Beliggenhet
MerknadGårdsteglverk