Steinkjergården hadde et teglverk ved utløpet av Figgjaelva. Dette ble anlagt i 1853 av landhandler Henrik Lysholm Engelsen. Dette verket lå mellom nåværende vegbru og jernbanebru. Da Steinkjergården ble kjøpt av Steinkjer kommune ble teglverket forpaktet bort. Den siste som forpaktet teglverket var brennevinhandler og fiskebruksreder Sivert Frøseth fra Steinkjer. Dette verket ble nedlagt i 1868.

Kilde: Steinkjerleksikonet.

FylkeNord-Trøndelag
KommuneSteinkjer
Etablert1853
Nedlagt1868
Beliggenhet
MerknadGårdsteglverk