Teglovnen er oppført ca 1860. Byggematerialer er naturstein og tømmer og innvendig fôret med teglstein. På toppen av ovnen er det bygd en tømmerkasse med saltak. I bunnen av ovnen ligger tre gjennomgående fyrkanaler. Tømmerkasse og takkonstruksjon med takstein av tegl er restaurert.

Spigseth gårsteglverk er en at de best bevarte teglovnene i Norge fra denne perioden. Ovnen har høy verneverdi og er et unikt kulturminne.

Les mer om Spigseth gårdsteglverk i vedlegget.

FylkeHedmark
KommuneSør-Odal
Etablert1860
Nedlagt1885 (ca)
Beliggenhet
MerknadGårdsteglverk