Sorgenfri teglverk ble anlagt i 1849 av trelasthandler Peter A. Mossin og var således et av de eldste verkene i distriktet. Det ble i 1886 solgt til en annen trelasthandler, Nils Otterstad. Herav navnet "Otterstadverket".

Ved starten hadde verket det vanlige produksjonsutstyret på den tiden: Hestedrevne møller, håndformning av såvel murstein som taksten og brenning i periodiske ovner. I slutten av 1880-årene kom dampmaskinen og kolbestemplene til, og i det voldsommet rushet i 1890-årene ble verket etterhvert bygget ut til distriktets og et av landets største. Ved århundreskiftet hadde verket i alt 10 kolbestempler med en kapasitet på ca. 10 millioner murstein pr. år. Den ene ringovnen, som ble bygget i 1880-årene, strakk ikke til, så ovn nummer to måtte bygges. Over denne ovnen ble det bygget tørkeanlegg for murstein i flere etasjer, etter svensk mønster. Transporten av steinen fra pressen gikk på gjennomgående elevatorer i etasjene.

Etter krakket i 1900 måtte produksjonen ved Sorgenfri settes betydelig ned. I 1909 overtok A/S Fredrikstad forenede teglverker (F.f.T), og en rasjonalisering av anlegget ble foretatt. Endel av kolbestemplene ble skiftet ut med en strengpresse av dansk type, i likhet med den man hadde ved Narnte teglverk (Capjon-verket).

Sorgenfri og Gudeberg eksportere noe stein til USA merket "Norway". Dette var i et mindre format, og eksporten ble aldri lønnsom. Det er ukjent når og i hvilket omfang denne eksporten var.

Etter en brann i 1922 ble ikke den høye overbygningen over ringovnen bygget opp igjen. All mursteinen ble tørket stående i ranker på bakken som før. Taksteinen ble formet for hånd helt til 1920-årene og delvis senere også. Et par eksenterpresser av P. B. Andersens type ble installert i 20-årene. Etterhvert overtok maskinformingen det hele. I 1958 fikk verket kammertørke for murstein, halvautomatisk kappebord og transportutstyr. Alt av Kellers fabrikat. Etter rasjonaliseringen lå produksjonen på ca. 7 millioner enheter pr. år. Verket ble nedlagt i 1969.

Kilde: Zakariassen, Hans. (1980). Teglindustriens historie. Oslo: Dreyer.

FylkeØstfold
KommuneFredrikstad
Etablert1849
Nedlagt1969
Beliggenhet
MerknadRingovner (fra 1880-årene)