Skjeberg teglverk lå ved Ullerød i Skjeberg. Det ble startet i 1899 som et aksjeselskap av gårdbrukere fra Skjeberg. I 1904 stoppet driften, men verket kom igang igjen som Skjebergkilens teglverk. Etter en ny stopp i 1907 kom det atter igang, denne gang under navnet Ravneng teglverk. Selskapet gikk i oppløsning i 1911. Et nytt aksjeselskap ble dannet under navnet Skjeberg teglverk.

Ved anlegget i 1899 fikk verket stor ringovn og kolbestempler for murstein- og rørproduksjon. Etterhvert ble disse skiftet ut med mindre strengpresser. I 1923 ble Kristen Dahl ansatt som disponent for verket og ble også medeier. Dahl kom fra Ringvold teglverk i Bærum, hvor han hadde vært disponent i noen år.

Etter at Dahl overtok verket i Skjeberg, gikk han inn for produksjon av tynngods, dvs. takstein og drensrør, og minst mulig av murstein. Verkets kapasitet var 2-2,5 millioner enheter pr. år. Produksjonsprogrammet så gjerne slik ut: Murstein 500-600.000, takstein (krum og flat) 600.000 og drensrør ca. 1 million. Taksteinen ble maskinpresset. Rørdimensjonene var fra 2" til 12" diameter. De største rørene ble presset vertikalt og kappet i lengder av 50 cm.

I de senere årene hadde verket gravemaskin med linetrekk av tippvognene. Skjeberg teglverk gikk ikke med i sammenslutningen A/S Fredrikstad forenede teglverker (F.f.T). Det ble nedlagt i 1962.

FylkeØstfold
KommuneSarpsborg
Etablert1899
Nedlagt1962
Beliggenhet
MerknadRingovn (1899)