Senstadverket var et teglverk på Nes på Hedmarken, i nåværende Ringsaker kommune. Som på naboeiendommen Mengshol var det store leireforekomster på garden Senstad, og i 1860 startet Ole Sendstad et teglverk på eiendommen sin. Dette var omtrent samtidig som Gjøvik ble grunnlagt, og da Senstad lå rett overfor byen, er det grunn til å tru at Ole Sendstad så et stort, potensielt marked der.

Verket ble lagt ca. 20 meter fra Mjøsstranda, litt sør for garden. I 1880 ble det bygd en ny steinbrygge, og virksomheten ble da flyttet helt ned i vannkanten.  Storflommen i Mjøsa i 1927 betydde slutten for teglverket på Senstad. Hele verket ble satt under vann; brygga, teglverksplassen og store stabler med rå murstein ble ødelagt. Verst var det kanskje at teglovnen slo så store sprekker at den ikke lenger var brukbar. Også teglverket på Mengshol ble lagt ned etter flommen.

FylkeHedmark
KommuneRingsaker
Etablert1860
Nedlagt1927
Beliggenhet