Schibbye-verket lå på nedre-veien mellom Haga og Årnes. Omlag 200 meter nord for veidelet ved Elstad. Leirfeltene lå på østsiden av veien, selve teglverket på vestsiden. Produksjon foregikk delvis som banking og med enkel stempelpresse. Verket hadde en liten ovn og var i drift ca. 15 år. Det ble bygget i 1896/97 og driften sluttet 1912/13. Skorsteinen ble revet i 1916. Det er ennå synlige merker etter leiruttakene.

Kilder:

  • Zakariassen, Hans. (1980). Teglindustriens historie. Oslo: Dreyer.
  • Johan H. Elstad, Haga.
FylkeAkershus
KommuneNes
Etablert1896
Nedlagt1912
Beliggenhet
MerknadRingovn (?)