I årboka "Langs Lågen 2009" henvises det til at sogneprest Klem i 1790-åra nevner tre små teglverk i Sandsvær. Mer vet vi ikke om disse tre verkene i Sandsvær.

Se for øvrig vedlegget til Styrstua teglverk.

FylkeBuskerud
KommuneKongsberg
Etablert1700-tallet
Nedlagt1800-tallet
BeliggenhetSandsvær