I en bok om Sandefjord Sparebank er det omtalt et teglverk under navnet "I/S Sandeherreds Teglværk". Det står at banken har utlånt "10.500 kr. til I/S Sandeherreds Teglværk, hvor Chr. Christensen, Thor Dahl og J.E.S. Wetlesen er blant interessentene. De to siste fratrer ved sakens behandling i direksjonen".

Det er ikke funnet andre kilder om dette teglverket. Det kan derfor være det samme som et annet teglverk i Sandefjord? (Ranvik teglverk, Stein teglverk eller Sandefjord teglverk?)

Kilde: Groth, Erling. (1957). Banken og byen: Sandefjords sparebank 1857-1957. Sandefjord: Banken, s. 199.

FylkeVestfold
KommuneSandefjord
Etablert1800-tallet (?)
Nedlagt1800-tallet (?)
Beliggenhet