Sandaker teglverk var et lite verk i Lier, hvor eieren på 1700-tallet fikk en påskjønnelse av en offentlig institusjon for gode produkter. (Hans Zakariassen "Teglindustriens historie" s. 152). Har du mer informasjon om dette teglverket, vennligst gi oss tilbakemelding. Ny dokumentert informasjon vil bli oppdatert løpende.

FylkeBuskerud
KommuneLier
Etablert1700-tallet
Nedlagt1700-tallet (?)
Beliggenhet