Rugstad teglverk lå på sydsiden av Fjærekilen (mellom vannet og RV 36) et par kilometer vest for Fjære teglverk. Verket er oppført på et areal (ca. 25 mål) "der frembyder et for Teglverksdrift velskikket Raastof" som er forpaktet av gården Tute ved Rugstad.

Bedriften ble etablert som aksjeselskap i 1896, og styret bestod av Kjel P. Skjelbred (formann), Math. Buer og K. K. Landsverk. Selskapets disponent var grosserer Hans Andersen.

Teglverket var utstyrt med tidsmessige "apparater" ("Ovn med 6 Kammere, 5 Kverne; ny Stempelmaskine i 1899) og 2 Damp-maskiner" Med en arbeidsstyrke på 40 til 50 mann kunne teglverket tilvirke 2,5 millioner teglstein og "en del" taktegl pr. år "Produktet føres til Lægtere ved den nærliggende Brygge paa en Bane med Dobbeltspor, vor den ene Vogn gaar ap, samtidig med at sten lasset gaarned."

FylkeTelemark
KommuneSkien
Etablert1896
Nedlagt1900-tallet (?)
Beliggenhet
MerknadRingovn