Den første oversikten over alt som fantes av sager, møller og teglverk i det som i dag er Oslo, får i vi 1810. En protokoll fra Akers fattigvesen viser den legden bygdas næringsdrivende måtte yte, og her var det ingen forskjell på om det var gårdsbruk eller sagbruk.

Den samme protokollen regner opp en rekke teglverk. I 1810 var det bare fem; Sollerud teglverk, Foss teglverk - mellom og Foss teglverk - nedre, Nes teglverk i Maridalen og Hasle teglverk. Men i løpet av de neste tre årene kom det seks nye til: Ensjø teglverk og Ris (dette) i 1811, Haugerud teglverk, Bentse teglverk og Smalvolden teglverk i 1813 og Voksen teglverk i 1814.

FylkeOslo
KommuneOslo
Etablert1811
Nedlagt1800-tallet
Beliggenhet