Den første oversikten over alt som fantes av sager, møller og teglverk i det som i dag er Oslo, får i vi 1810. Der omtales blant annet Ris teglverk. Risverket lå på løkken Holen under Vestre Gaustad i daværende Aker herred. Dette var et lite teglverk fra 1811 som leverte teglstein til byggingen av Gaustad sykehus. John Brandt eide gården Vestre Haugerud ved Sogn og Bislet teglverk, som hadde hovedleveransen til sykehuset. Brandt og brødrene Homan, som skapte Homansbyen, kjøpte Risverket med teglverk, møller og alt tilbehør i 1857.

Den samme protokollen regner opp en rekke teglverk. I 1810 var det bare fem; Sollerud teglverk, Foss teglverk - mellom og Foss teglverk - nedre, Nes teglverk i Maridalen og Hasle teglverk. Men i løpet av de neste tre årene kom det seks nye til: Ensjø teglverk og Ris (dette) i 1811, Haugerud teglverk, Bentse teglverk og Smalvolden teglverk i 1813 og Voksen teglverk i 1814.

I 1865 bodde ni familier på Risverket. Husfedrene sto oppført som vokter, mursteinsarbeider, steinarbeider, steinstryker, teglsteinsarbeider, gjødselkjører, jordarbeider, tømrer og leieboer. Kristiania kommune eksproprierte vannfallet i 1888. Rasmus Winderen kjøpte Holenløkken i 1920 og rev husene.

Da Kristiania kommune eksproprierte vannfallet er det lite sannsynlig at teglverket fortsatt var i drift.

Kilde: Lokalhistoriewiki (igjen hentet fra Holden, Finn: Vestre Aker - en bygd blir by, Oslo 2018).

FylkeOslo
KommuneOslo
Etablert1811
Nedlagt1800-tallet
Beliggenhet