Jens Krogstie fra Hedmark kjøpte Østre Greverud gård i 1889, og bygde et teglverk på gårdens grunn nedenfor jernbanelinjen i sør, ved Greverudbekken. Driften var ment å starte ca. 1895, men mye tyder på at verket ikke ble bygget ferdig, bare pipa og noe av ovnen. Etter 1895 var det ikke lenger virksomhet på stedet, og i 1898 solgte Jens Krogstie Østre Greverud gård, inkludert teglverket, til forpaktere, Tjærnes. 

Senere overtok Laes Farveri og Union Farveri og Silkeveveri AS anlegget. De bygde ut fabrikkbygningen mot vest. I 1918 ble det bygget to nye næringsbygg, og en Trevarefabrikk ble etablert i 1920. Den store pipa står fremdeles igjen. Pipa er i dag en del av Odlobygget (Gnr/Brn. 44/43, Skiveien 200, 1415 Oppgård). Dette bygningskomplekset er registrert som en prioritert, bevaringsverdig bygning i Oppegård kommunes kulturminneplan.

Bygningskomplekset blir i 2015 ombygd til leiligheter. Det er svært gledelig at den gamle pipa vil bli bevart som en del av det historiske miljøet. Gamle fabrikkpiper begynner å bli en sjeldenhet her i landet, og spesielt teglverkspiper finnes det knapt noen igjen av. For mer informasjon, se http://odlofabrikker.no/

FylkeAkershus
KommuneOppegård
Etablert1895
Nedlagt1895
BeliggenhetSkiveien 200, 1415 Oppegård
MerknadRingovn