I 1870 ble det bygd et mindre verk på Onsrud. Det var i drift i ca. 20 år og ble så revet.

FylkeAkershus
KommuneUllensaker
Etablert1870
Nedlagt1890
Beliggenhet