Onsager teglverk ble startet på gården Onsager i 1827, blant annet på grunn av etterspørsel etter murstein fra Hadeland Glassverk. Teglverket lå på vestsiden av Randsfjorden med god tilgang til leire og lett ankomst til fjorden.

Produktene var murstein, takstein og drensrør. Kapasiteten var ca. 1,5 millioner enheter pr. år. Arbeidsstyrken var ca. 40 mann i sommerhalvåret og ni mann i vinterhalvåret.

På 1880-tallet fikk Onsaker ringovn for brenning av stein. Dette var en moderne ovn (Smiths patent), der det foregikk kontinuerlig brenning og produksjon. Taksteinen ble delvis formet for hånd og delvis på en eksenterpresse. På eksenterpressen produserte verket såkalt patentsten, dvs. flat takstein i forband. Denne er lett gjenkjennelig den dag i dag, da det står stemplet "Onsager Teglverk" på baksiden av taksteinen.

Rørmaskinen var en liten strengpresse. All mursteinen ble håndbanket.

Teglverksindustri 12:1949 skriver: "Lørdag den 10. desmber fylte teglverkseier Tollef Onsager 70 år. Hr. Onsager overtok teglverket i 1910 etter sin far, Lars Onsager (sr.), og har selv drevet det opp til 1947 da sønnen Lars Onsager (jr.), overtok. Selve verket skriver seg fra 1827 og produksjonen har vesentlig vært tagstein og håndbanket fasadestein. Særlig har fasadesteinen vært vel kjent, både for sin kvalitet og sine fine fargenyanser. Siden 1941 har verket vært i drift, bortsett fra året 1946. Dette skyldes i første rekke arbeids- og prisspørsmålet. Hr. Tollef Onsager er et av de eldste medlemmer av Den norske landsforening for teglverker, og har stått som medlem siden 1920."

NB! Hans Zakariassen oppgir endel feil om Onsager teglverk i sin bok om teglindustriens historie, blant annet når det gjelder hvilke år verket var i drift.

Kilde:

  • Lars Peder Skute (2022): En oversikt over teglovner og teglverk på Hadeland
  • Zakariassen, Hans. (1980). Teglindustriens historie. Oslo: Dreyer.
  • Teglverksindustri. (1949), 70 år. Nr. 12

Flat takstein fra Onsager teglverk.

 

FylkeOppland
KommuneJevnaker / Gran
Etablert1827
Nedlagt1947
BeliggenhetVestre Gran
MerknadRingovn