Nygaard teglverk lå rett ned for Etterstad, der den gamle gangbroen over jernbanen går i dag. Eiendommen er i dag bebygget med terasseleiligheter og har adresse Etterstadsletta 124-128. Eier av verket var A/S Einar Stanges teglverker.

Nygaard teglverk var et av de store teglverkene og fikk etterhvert det vanlige produksjonsutstyret: Kjedegravemaskin og kabelbane, liggende forelter og valseverk, og strengpresser for både murstein og drensrør. Alt ble tørket i hus. Takstein ble ikke produsert ved dette verket.

Ute på feltet i skråningen opp for Alna og helt opp mot Bryn lå det skinner for den store kjedegravemaskinen og for vaggevogn-toget som brakte leira til verket. Da "Sterk & Lett"-steinen kom i slutten av 1930-årene, ble denne hovedproduktet for verket. Nygaard teglverk brant ned i 1969 og ble ikke bygget opp igjen.

Kilder: Nilsen, Karsten Sølve. (2005). Alna (Loelva). Oslo: Topografisk forlag. Zakariassen, Hans. (1980). Teglindustriens historie. Oslo: Dreyer. Samtaler med Lars Olle Engaas.

For flere historier om Nygaard teglverk se:

NB! I enkelte kilder kalles verket Etterstad teglverk. Dette er imidlertid et navn som aldri er brukt på Nygaard teglverk. Det har heller aldri eksistert noe Etterstad teglverk.

FylkeOslo
KommuneOslo
Etablert1890
Nedlagt1969
BeliggenhetEtterstadsletta 124-128, 0659 Oslo
MerknadRingovn