Nesbakken teglverk lå ved bruket Øvre Næsset på Nesbakken og var eid av Borch på Moe. Verket produserte både takstein og murstein.

Verket nevnes av Jens Kraft i 1822. Men det nevnes ikke i tidligere kilder. 

På 1860-tallet ble det produsert 30 000 takstein og 20 000 murstein med fem arbeidere.

Produksjonen opphørte rundt 1895. Like før den tid leverte verket stein til Kistefos Træsliperi som i sin helhet er satt opp med stein fra Nesbakken.

Kilde:

  • Lars Peder Skute (2022): En oversikt over teglovner og teglverk på Hadeland
  • Årbok for Hadeland 1974, s. 50-52
FylkeOppland
KommuneJevnaker
Etablert1820-tallet(?)
Nedlagt1895
Beliggenhet