Gårdbruker Ole Halvorsen på Må gård bygde et lite verk på gården, som han eide fra 1850 til 1891, men da broren Peder Halvorsen Fremming overtok, ble teglverket nedlagt.

FylkeAkershus
KommuneEidsvoll
Etablert1850
Nedlagt1891
Beliggenhet
MerknadGårdsteglverk