I årboka "Langs Lågen 2009" vises til to teglverk på Modum. Vi antar at det vises til Buskerud hovedgård teglverk og Mælum teglverk. Buskerud hovedgård teglverk ble etablert av Peter Collett, trolig på slutten av 1700-tallet. Peter Collett (født 1740) kjøpte gården i 1762 og den var i familiens eie fram til 1883.

Se også vedlegget til Styrstua teglverk.

FylkeBuskerud
KommuneModum
Etablert1700-tallet
Nedlagt1800-tallet
Beliggenhet