I Østre Hole var det på 1700-tallet teglverk på Grønvold (Mo) innerst i Sælabønn. Det er fortsatt spor etter uttak av leire som lå her tidlig på 1800 tallet og som også eksisterte ved fabrikktellingen i 1776. Veien ned til Svensrudbrygga ved Sælabønn ble kalt Verkensgata. Eierne var "nogen Bønder" i området. Verket hadde 12 ansatte og taksteinen var kun til bruk i Hole prestegjeld. Mangel på avsetning hindret driften. Ved folketellingen 1801 var det bare en person (Christen Danielsen Fjeld 1764-1852) som har oppgitt å være teglbrender.

Kilde: Hole boka bind VI.

FylkeBuskerud
KommuneHole
Etablert1700-tallet
Nedlagt1800-tallet
Beliggenhet