I Eidsvoll Bygds Historie finnes opplysninger om de stedene hvor det har vært teglverksdrift. Det eldste teglverket som er nevnt er et som ble bygd ved Minnevika i 1737. På slutten av 1700-tallet lå visstnok driften nede, men først på 1800-tallet kom den igang igjen. Hvor lenge driften pågikk vites ikke.

FylkeAkershus
KommuneEidsvoll
Etablert1737
Nedlagt1800-tallet
Beliggenhet