Trolig ble Lie teglverk bygget på 1600-tallet og var det største i bygda i mange år. Selve brennovnen ble da bygget inn i bakkeskråningen, noe som var vanlig ved de eldste teglverkene. Omkring 1770 ble det bygd en ny ovn ved Lie teglverk. Denne ble byge oppå bakken og fikk fast tak. Begge disse ovnen var såkalte periodiske brennovner.

Brenning av 6000 takstein og noe murstein tok 4 dager. Til dette gikk det med ca. 10 favner granved.

Kilde: Bergersen, May Kristin Holtskog. (1993). Kulturminner i Spydeberg: En kulturminneregistrering fra 1993.

FylkeØstfold
KommuneSpydeberg
Etablert1600-tallet
Nedlagt1800-tallet (?)
Beliggenhet