Verket var i drift fra 1881 til 1909. Det ble produsert bl.a. murstein, takstein og ildfaste stein til bakerovner.

Kilde: Frans-Arne Stylegar.

FylkeVest-Agder
KommuneVennesla
Etablert1881
Nedlagt1909
Beliggenhet