I 1735 fikk Thomas Rønnow i Kristiansand privilegium i seks år for å anlegge et pottemakeri og et teglverk i Kristiansand stift. Det ser imidlertid ut til at det teglverket han drev på Kongsgård i Oddernes, var i drift alt fra omkring 1720. Der ble det også laget pottemakervare. Rønnow fikk en fagmann fra Skåne til å stå for virksomheten. I 1812 produserte teglverket ca. 150.000 murstein årlig.

Det er trolig at det er dette verket som omkring 1900 blir kalt for Freyasdal Teglværk.

Kilde: Frans-Arne Stylegar.

FylkeVest-Agder
KommuneKristiansand
Etablert1720
Nedlagt1900 (ca)
BeliggenhetOddernes