I tillegg til Saga teglverk (Dorholt) bygde Diderik Cappelen i 1750-årene også et teglverk på sin gård Kolstad i Helgen, ytterst i Nome kommune, nær grensa mot Skien. Dette var trolig et typisk gårdsverk, beregnet for å dekke det helt lokale behov.

FylkeTelemark
KommuneNome
Etablert1750-årene
Nedlagt1700-tallet (?)
BeliggenhetKolstad i Helgen
MerknadGårdsteglverk